I perioden som leder og forsker hos NOTAM holdt jeg en del forelesninger og seminarer som oftest dreiet seg om estetiske, historiske og filosofiske problemstillinger i forskjellige uttrykk som inkorporerer lyd – som musikk, lydkunst, soundscape, video, film, osv.

Jeg foreleser med ujevne mellomrom for universiteter i Norge og internasjonalt. Jeg har ingen undervisningsplikt, så dette gjør jeg fordi jeg liker det.

Eksempler

  • Komposisjonsundervisning Oberlin College, 2011, 2014.
  • Masterclass i signalbehandling og komposisjon. Frosinone musikkonservatorium, 25. oktober 2012
  • Semesterkurs i elektroakustisk og teknologibasert musikk. NTNU, inst. for musikk, 2012, 2020, 2021.
  • Forelesninger og verksteder om elektronisk musikk og lydkunst. NTNU, inst. for musikk, 2009 –
  • Forelesninger om psykoakustikk. Den norske filmskolen, 2009.
  • Årskurs i lyd, lydbehandling og kunstuttrykk for Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, 2006-8.
  • Gjesteforelesninger Princeton, NYU, Columbia University, 2004.
  • Gjesteforelesninger NYU, Princeton, Cincinnati, Oberlin, West Michigan og Montreal, 2017.