starW-Oslo-15dec-84306-120
Enkelte ting fra arbeidet hos NOTAM og senere lar seg lett avgrense som prosjekter, og her er en liste med ting jeg har funnet det spesielt interessant å lage. Listen spenner fra redaksjonelt arbeid med tidsskrifter, bøker og programvare til utvikling av undervisning og konserter og lydinstallasjoner.