• Jøran Rudi CV 2021
  • Jøran Rudi bio
  • Joran1
    Min viktigste forskningsinteresse er musikkteknologien i Norge – forskning og utvikling, bruk og konsekvenser. Dette er et rimelig bredt felt, og det som for meg er mest interessant, er hvordan teknologien har vært del av større kulturelle endringsprosesser i samfunnet.

    Min faglige bakgrunn er fra samfunnsvitenskapen, og deretter som rockemusiker fra 1979-83. Rocken bragte meg i kontakt med elektroniske instrumenter, og deretter elektroakustikken. På begynnelsen på 80-tallet laget jeg en del musikk sammen med John Persen, før jeg reiste til USA og studerte computermusikk i New York. I 1990 kom jeg tilbake til Norge og etter en etableringsperiode da jeg var daglig leder for Ny Musikk, ble jeg ansatt som leder for å bygge opp NOTAM i 1993. Fra 1993 – 2010 hadde jeg ansvaret for etablering, oppbygging og drift, med faglig profil, fou-arbeid, formidling, undervisning, administrasjon og økonomi.

    NOTAM har vært en pionérorganisasjon i Norge for både digitaliseringen av musikklivet og tverrfaglige koblinger over i andre kunnskapsfelt som digitaliseringen bragte med seg. Arbeidet mitt har slik gitt mulighet til å bidra til utviklingen av musikk- og kunstlivet med bredere perspektiv enn hva arbeidet i én organisasjon gir, gjennom forskjellige verv i styrer, komiteer og faggrupper. For eksempel så hadde NOTAM på grunn av sin pionérvirksomhet med bruk av www ansvaret for oppbygging og drift av portalen Kunstnett Norge, inntil det opphørte som egen organisasjon og ble innlemmet i ABM-utviklings informasjonsavdeling. Nå er ABM lagt ned, og det finnes ikke lenger noe samlende nettsted for kunstlivet. Jeg hadde styreverv i Ny Musikk og Ultimafestivalen flere år på nittitallet, og satt 7 år i styret og som publikasjonsansvarlig for International Computer Music Association, som hvert år har ansvar for avvikling av International Computer Music Conference (ICMC) et eller annet sted i verden. Jeg var også med på oppstarten og de første års gjennomføring av DAFX-konferansen, som er en spiss, europeisk konferanse om musikalsk signalbehandling. Jeg vurderer hvert år artikler og/eller musikk for flere internasjonale konferanser, som DAFX, NIME og ICMC, ved siden av redaksjonelt arbeid med tidsskriftet Organised Sound.

    I tillegg til å drive NOTAM administrativt og faglig, har det vært rom for noen faglige prosjekter hvor eget FoU-arbeid har hatt plass. Fra 2008 kan nevnes utstillingen Absorpsjon og Resonans, og fra 2010 kan nevnes symposiene Soundscape i kunsten fra april, og Electronics meet the Challenges of the 21st Century, som fant sted under Warszawahøsten i september. I mai 2011 arrangerte NOTAM symposiet Teknologi og estetikk, hvor jeg hadde en hånd med i programsettingen. Av internasjonale prosjekter kan nevnes Integra og Composing with sounds. I 2019 ga jeg ut boken «Elektrisk lyd i Norge,» og leverer stadig artikler til konferanser og tidsskrifter, pluss kapitler til forskjellige bokprosjekter internasjonalt.