Jina Chang, Randi Godø og jeg har fått antatt enn poster til konferansen Bridging the Gap hos Nasjonalmuseet i Oslo den 23. og 24. november 2023. Posteren har tittelen Reconstructing multimedia from material intentions and uncertain sources. Her er nettsiden for konferansen. Dette er siste publikasjon fra prosjektet om rekonstruksjonen av Blikk (1970)