Nye publikasjoner

Tre kapitler er nylig antatt:

Rudi, J. (in press) Questions and challenges in ubiquitous creativity. In V. Lazzarini, D. Keller, L. Turchet and N. Otero (eds.) Ubiquitous Music Ecologies. Taylor and Francis.

Pierroux, P. og Rudi, J. (in press) Teaching Composition with Digital Tools: A Domain-Specific Perspective. I K. Knutson, T. Okada og Crowley, K. (Eds.) Multidisciplinary Approaches to Art Learning and Creativity: Fostering Artistic Exploration in Formal and Informal Settings. Routledge.

Rudi, J. (In Press) The Musical Imagination of Knut Wiggen. I Hagan, Kerry and Puckette, Miller (Red.) Between the Tracks. MIT Press.


2 nye kapitler om digital musikk

Har akkurat levert teksten «Questions and challenges in ubiquitous creativity» til boken Ubiquitous Music Ecologies, og revidert kapittelet «Preserving digitally inscribed music» til en publikasjon for Nasjonalbiblioteket. Håper på positiv mottakelse, og at de blir antatt.