Kurs ved NTNU

Underviser et kurs ved NTNU denne høsten, om Elektronisk musikk. Målet for kurset er å utvikle kunnskap om musikken, styrke studentenes begrepsapparat for forståelse og analyse, i kombinasjon med komposisjonsarbeid og flerkanals fremføring.


En artikkel og en bokanmeldelse

Har nylig levert et kapittel om bruk av lyd og VR i museer til Visitor Studies Journal, en slags oppsummering av resultatene fra AR/VR-prosjektet jeg skaffet NOTAM i 2018. Det er ikke sikkert de tar artikkelen fordi den nok ligger litt på siden av hva dette tidsskriftet handler om.

Leverte også en omfattende bokanmeldelse til Organised Sound for en måned eller to siden, og den er antatt. I 2019/20 har det kommet tre store bøker om lydkunst:

– Groth, Sanne Krogh and Holger Schulze (Eds.) (2020) The Bloomsbury Handbook of Sound Art.
– Licht, Alan (2019) Sound Art Revisited.
– Weibel, Peter (Ed.) (2019) Sound Art – Sound as a Medium of Art.

Bokanmeldelsen er en sammenfatning av hvordan betraktningene om lydkunst har utviklet seg slik at diskusjonen nå begynner å vise dybde og gi mening.


Nye publikasjoner

Tre kapitler er nylig antatt:

Rudi, J. (in press) Questions and challenges in ubiquitous creativity. In V. Lazzarini, D. Keller, L. Turchet and N. Otero (eds.) Ubiquitous Music Ecologies. Taylor and Francis.

Pierroux, P. og Rudi, J. (in press) Teaching Composition with Digital Tools: A Domain-Specific Perspective. I K. Knutson, T. Okada og Crowley, K. (Eds.) Multidisciplinary Approaches to Art Learning and Creativity: Fostering Artistic Exploration in Formal and Informal Settings. Routledge.

Rudi, J. (In Press) The Musical Imagination of Knut Wiggen. I Hagan, Kerry and Puckette, Miller (Red.) Between the Tracks. MIT Press.


2 nye kapitler om digital musikk

Har akkurat levert teksten «Questions and challenges in ubiquitous creativity» til boken Ubiquitous Music Ecologies, og revidert kapittelet «Preserving digitally inscribed music» til en publikasjon for Nasjonalbiblioteket. Håper på positiv mottakelse, og at de blir antatt.