Nå er boken fra Nasjonalbibliotekets konferanse om digital notasjon kommet, og mitt bidrag, Preserving Digitally Inscribed Music, finnes på side 107.
Her er lenken.