2 nye kapitler om digital musikk

Har akkurat levert teksten «Questions and challenges in ubiquitous creativity» til en bok om ubiquitous music, og revidert kapittelet «Preserving digitally inscribed music» til en publikasjon for Nasjonalbiblioteket. Håper på positiv mottakelse, og at de blir antatt.


Elektrisk lyd i Norge

Nå er dette bokprosjektet i havn, og «Elektrisk lyd i Norge» beskriver utviklingen av musikkteknologi og den teknologiavhengige musikken i Norge fra den spede begynnelsen på 30-tallet og frem til 2005, delt inn i fire hoveddeler: Elektrisitet og radio, Med limbånd og saks, Tastatur og mus, og Kontroll og deltakelse. Boken belyser hvordan den teknologibaserte musikken passer inn i større kulturelle og sosiale endringsprosesser. God lesing!

Her ein anmeldelse fra bloggen Musikk fra Norge
Her er en anmeldelse fra Klassekampen