Gode nyheter!


Jeg har akkurat fått vite at jeg er invitert til å være gjesteprofessor ved CeReNeM, Huddersfield University til neste år. Jeg skal forelese, veilede, forske og skrive. Et virkelig privilegium å få besøke et slikt fremragende senter for musikkforskning. Oppholdet begynner 1. september 2021.


Transcribed Nature


Har akkurat levert en nytt prosjekt med lydmiljø til en utstilling av virtuell arkitektur. Prosjektet er en fortsettelse av Skogen i Huset fra 2018, men med noen endringer i både det visuelle. Denne gangen leveres nær sagt all lyd binauralt gjennom hodetelefoner, og dette er kodet av Balint Laczko. Installasjonen står montert i Arkitekturmuseet i München fra 13. oktober 2020 til 10. januar 2021.

Prosjektet er realisert som et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Atelier Oslo arkitekter, Jøran Rudi og Balint Laczko.


Kurs ved NTNU

Underviser et kurs ved NTNU denne høsten, om Elektronisk musikk. Målet for kurset er å utvikle kunnskap om musikken, styrke studentenes begrepsapparat for forståelse og analyse, i kombinasjon med komposisjonsarbeid og flerkanals fremføring.