Har akkurat levert en nytt prosjekt med lydmiljø til en utstilling av virtuell arkitektur. Prosjektet er en fortsettelse av Skogen i Huset fra 2018, men med noen endringer i både det visuelle. Denne gangen leveres nær sagt all lyd binauralt gjennom hodetelefoner, og dette er kodet av Balint Laczko. Installasjonen står montert i Arkitekturmuseet i München fra 13. oktober 2020 til 10. januar 2021.

Prosjektet er realisert som et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Atelier Oslo arkitekter, Jøran Rudi og Balint Laczko.