Underviser et kurs ved NTNU denne høsten, om Elektronisk musikk. Målet for kurset er å utvikle kunnskap om musikken, styrke studentenes begrepsapparat for forståelse og analyse, i kombinasjon med komposisjonsarbeid og flerkanals fremføring.