Musikkteknologi og endringer i kunstneriske praksiser

Ulf Holbrook og jeg har fått tilslag på en søknad om forskningsprosjektet Musikkteknologi og endringer i kunstneriske praksiser. Prosjektet er del av Norsk kulturråds program Skapende praksiser i musikk, og skal vare i ca. 1 og 1/2 år. Prosjektet skal munne ut i en forskningsrapport som vil bli utgitt i bokform sammen med andre rapporter fra det samme programmet, pluss flere artikler og konferansepresentasjoner.

Vi skal gjøre en rekke intervjuer, utarbeide et nettskjema for å få et større datagrunnlag, gjøre videoopptak som skal analyseres, og en del mer tradisjonell verkanalyse. På denne måten håper vi å kunne beskrive den postakusmatiske musikken fra flere inngangsvinkler og å styrke forståelsen av den moderne akustiske kunsten.


Gode nyheter!


Jeg har akkurat fått vite at jeg er invitert til å være gjesteprofessor ved CeReNeM, Huddersfield University til neste år. Jeg skal forelese, veilede, forske og skrive. Et virkelig privilegium å få besøke et slikt fremragende senter for musikkforskning. Oppholdet begynner 1. september 2021.


Transcribed Nature


Har akkurat levert en nytt prosjekt med lydmiljø til en utstilling av virtuell arkitektur. Prosjektet er en fortsettelse av Skogen i Huset fra 2018, men med noen endringer i både det visuelle. Denne gangen leveres nær sagt all lyd binauralt gjennom hodetelefoner, og dette er kodet av Balint Laczko. Installasjonen står montert i Arkitekturmuseet i München fra 13. oktober 2020 til 10. januar 2021.

Prosjektet er realisert som et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Atelier Oslo arkitekter, Jøran Rudi og Balint Laczko.