Ulf Holbrook og jeg har fått tilslag på en søknad om forskningsprosjektet Musikkteknologi og endringer i kunstneriske praksiser. Prosjektet er del av Norsk kulturråds program Skapende praksiser i musikk, og skal vare i ca. 1 og 1/2 år. Prosjektet skal munne ut i en forskningsrapport som vil bli utgitt i bokform sammen med andre rapporter fra det samme programmet, pluss flere artikler og konferansepresentasjoner.

Vi skal gjøre en rekke intervjuer, utarbeide et nettskjema for å få et større datagrunnlag, gjøre videoopptak som skal analyseres, og en del mer tradisjonell verkanalyse. På denne måten håper vi å kunne beskrive den postakusmatiske musikken fra flere inngangsvinkler og å styrke forståelsen av den moderne akustiske kunsten.