To tekster pluss en anmeldelse

Jeg bidro til fjorårets Electronic Music Networks konferanse med artikkelen Soundscapes for experiencing architecture in virtual reality – elements and considerations fra prosjektet Skogen i huset, og til siste nummer av Organised Sound med en anmeldelse av boken Sound arts now, redigert av Cathy Lane og Anghus Carlyle. I det nummeret finnes også en hyggelig anmeldelse av Miller Puckette og Kerry Hagans bok Between the Tracks der jeg har et kapittel.


Elektronisk kunst i Norge, bind 1


Den 13. november lanseres bind 1 av boka Elektronisk kunst i Norge i Trondheim, på Litteraturhuset. Boken er den første av to, og består i hovedsak av omlag 100 kunstneroppslag, der kunstnerne selv kommer til orde. Boken er redigert av Zane Cerpina, Ståle Stenslie og Jøran Rudi og utgis på Teks forlag.


Things Take Time


Christer Falck har satt i gang folkefinansiering av en re-utgivelse av John Persens og min Things Take Time fra 1986. Fra før har han re-utgitt plater av Kjøtt og Montasje der jeg også var med, og en masse andre plater fra andre band som han trekker frem fra glemselen.

Dersom du ikke er så heldig å ha den opprinnelige vinylversjonen av Things Take Time, så kan du bestille reutgivelsen her, samtidig som du gir ditt lille bidrag til å bevare den elektroniske kulturarven.


Nytt kurs ved NTNU

Denne høsten, som i 2020, vil jeg undervise et semesterkurs ved NTNU om elektronisk musikk. Vi vil arbeide oss gjennom både historiske verk og nyere uttrykk i teknologibasert kunst, gjennom lytting, tekst og analyse.


Musikkteknologi og endringer i kunstneriske praksiser

Ulf Holbrook og jeg har fått tilslag på en søknad om forskningsprosjektet Musikkteknologi og endringer i kunstneriske praksiser. Prosjektet er del av Norsk kulturråds program Skapende praksiser i musikk, og skal vare i ca. 1 og 1/2 år. Prosjektet skal munne ut i en forskningsrapport som vil bli utgitt i bokform sammen med andre rapporter fra det samme programmet, pluss flere artikler og konferansepresentasjoner.

Vi skal gjøre en rekke intervjuer, utarbeide et nettskjema for å få et større datagrunnlag, gjøre videoopptak som skal analyseres, og en del mer tradisjonell verkanalyse. På denne måten håper vi å kunne beskrive den postakusmatiske musikken fra flere inngangsvinkler og å styrke forståelsen av den moderne akustiske kunsten.