Konferansen arrangeres ved University of Huddersfield den 9.-11. juni i år.
Sjekk utlysningen her:
https://research.hud.ac.uk/music/conferences/technologybasedmusic/

Konferansen vil bidra til å kaste lys på nyere utvikling i teknologibaserte musikk- og lydgenre, og bringe oversette deler av historien frem i lyset.

Frist for å sende inn utkast til bidrag er 22. mars.