Som en slags foreløpig avslutning på arbeidet med Knut Wiggen har jeg laget nye nettsider som både forklarer innsatsen hans, og inneholder en bibliografi for dem som ønsker å vite mer.

http://www.knut-wiggen.com