Har akkurat levert teksten «Questions and challenges in ubiquitous creativity» til boken Ubiquitous Music Ecologies, og revidert kapittelet «Preserving digitally inscribed music» til en publikasjon for Nasjonalbiblioteket. Håper på positiv mottakelse, og at de blir antatt.