Sommeren 2006 var min datter Vera og jeg på motorsykkeltur i Europa. Vi kjørte fra Norge ned gjennom Sverige og Tyskland, østover gjennom Østerrike, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Ungarn og Romania, sørover igjen gjennom Bulgaria til Istanbul i Tyrkia. Der snudde vi og kjørte vestover gjennom Tyrkia og Hellas, nordover gjennom Italia og Frankrike, og så hjem gjennom Belgia og Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige.

Turen tok 2 knappe måneder, fra 23. juni til 18. august. En storartet tur med fine blikk inn i andre levemåter og kulturer, livsforhold og geografi. Jeg har funnet et europakart på nettet hvor jeg har tegnet inn ruten.

europarute

Vera i Berlin

Vera i Berlin

Berlinmuren

Berlinmuren

Fra "Die Romantische Strasse", Tyskland

Fra «Die Romantische Strasse», Tyskland

Fra Krakow

Fra Krakow

Fra Transylvania

Fra Transylvania

Sultan Ahmed, Istanbul

Sultan Ahmed, Istanbul

Fra Delfi

Utsikt fra Delfi

Fra Amalfi

Fra Amalfi

Fra Forum i roma

Fra Forum i roma

Fra Assisi

Fra Assisi

Ponte Veccio, Firenze

Ponte Veccio, Firenze

Et sted nord for Lucca

Et sted nord for Lucca

Fra Venezia

Fra Venezia

Fra Venezia

Fra San Marco, Venezia

Fra Chenanceaux

Fra Chenanceaux

Fra Louvre

Fra Louvre

Fra Amsterdam

Fra Amsterdam

Fra camping i Nederland

Fra camping i Nederland