Skal presentere bokkapittelet fra «Digital Dynamics» i et panel på denne konferansen i august 2019, og presentasjonen har tittelen «Digital Affordances.» Her er sammendraget.