Har nylig levert et kapittel om bruk av lyd og VR i museer til Visitor Studies Journal, en slags oppsummering av resultatene fra AR/VR-prosjektet jeg skaffet NOTAM i 2018. Det er ikke sikkert de tar artikkelen fordi den nok ligger litt på siden av hva dette tidsskriftet handler om.

Leverte også en omfattende bokanmeldelse til Organised Sound for en måned eller to siden, og den er antatt. I 2019/20 har det kommet tre store bøker om lydkunst:

– Groth, Sanne Krogh and Holger Schulze (Eds.) (2020) The Bloomsbury Handbook of Sound Art.
– Licht, Alan (2019) Sound Art Revisited.
– Weibel, Peter (Ed.) (2019) Sound Art – Sound as a Medium of Art.

Bokanmeldelsen er en sammenfatning av hvordan betraktningene om lydkunst har utviklet seg slik at diskusjonen nå begynner å vise dybde og gi mening.