Den 13. november lanseres bind 1 av boka Elektronisk kunst i Norge i Trondheim, på Litteraturhuset. Boken er den første av to, og består i hovedsak av omlag 100 kunstneroppslag, der kunstnerne selv kommer til orde. Boken er redigert av Zane Cerpina, Ståle Stenslie og Jøran Rudi og utgis på Teks forlag.