Nå er dette bokprosjektet i havn, og «Elektrisk lyd i Norge» beskriver utviklingen av musikkteknologi og den teknologiavhengige musikken i Norge fra den spede begynnelsen på 30-tallet og frem til 2005, delt inn i fire hoveddeler: Elektrisitet og radio, Med limbånd og saks, Tastatur og mus, og Kontroll og deltakelse. Boken belyser hvordan den teknologibaserte musikken passer inn i større kulturelle og sosiale endringsprosesser. God lesing!

Her ein anmeldelse fra bloggen Musikk fra Norge
Her er en anmeldelse fra Klassekampen