KYMA International Sound Symposium 2017

Da er det offisielt!

KISS 2017 vil bli holdt i Oslo, 11. – 15. oktober.
Anders Tveit, Ulf Holbrook og jeg vil stå for produksjonen, i samarbeid med Symbolic Sound, Norges Musikkhøgskole og Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Det blir fire dager med masterclasses, artikkelpresentasjoner, konserter og verksteder, og temaet er Augmented Reality. Dette er et viktig temaer som går til kjernen av videreutviklingen av den digitale musikkteknologien til både kunstnerisk og kommersiell bruk.

Nettstedet for konferansen: http://kiss2017.symbolicsound.com.