Under Ultimafestivalen presenteres: Elektronisk kunst i det offentlige rom
                                          - konferanse 6 - 9. oktober 2002

Hva er elektronisk kunst og hvordan kan den anvendes i det offentlige rom?

Konferansen vil ta for seg flere perspektiver på elektronisk kunst, og gi et bilde av hele verdikjeden - fra kunstnerens idé til ferdig installasjon . Konferansen vil være nyttig for flere målgrupper - arkitekter, utbyggere, offentlige bestillere og bevilgere, skapende kunstnere, kunstformidlere og -teoretikere.

Konferansen vil presentere et stort antall verk som har oppnådd nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og som er installert i offentlige rom. Konferansen vil med dette vise et antall av de muligheter for bruk av elektronisk kunst som foreligger, og slik synliggjøre og gi innsikt i ideer som i dag eksisterer i de elektroniske kunstnermiljøene. Slik vil konferansen ogs bidra til synliggjøring av en ny kunstnergruppe innen den elektroniske kunstgenren.

Konferansen vil blant annet drøfte:

- definisjon av det offentlige rom, i dag og tidligere
- elektronisk kunst i offentlige rom som fremtidsrettet og kontemporær kunst
- den elektroniske kunstens karakter og forskjellige former (eks. tekst, lyd, lys, video)
- den elektroniske kunstens tverrfaglighet, symboleffekt og virkning
- kunstnerens, utbyggerens, bestillerens og arkitektens perspektiver
- praktiske hensyn som m tas for installasjoner av elektronisk kunst
- krav til solide og driftssikre tekniske løsninger, kvalitet og vedlikehold
- produksjonsforholdene for elektronisk kunst, med de tilskuddsordninger og verksteder som eksisterer i Norge

Konferansen vil gi et samlet bilde av status innen feltet elektronisk kunst i dag, og peke på de muligheter som finnes for alminneliggjøring og økt bruk av elektronisk kunst i det offentlige rom. Konferansen vil bli grundig dokumentert, og i etterkant vil det bli utarbeidet en tekst- og bildesamling fra konferansen.


-----
Hvis du har noen spørsmål om konferansen, praktisk eller teknisk, ta kontakt med admin@notam02.no, eller du kan ringe 2235 8060.